×

Uw zoekopdracht »

De Serious Game, of de kunst om boodschappen over te brengen op een ludieke en blijvende wijze!

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Een serious game kan gebruikmaken van meerdere media: het kan een paperbased bordspel of kaartspel zijn, een gefaciliteerde managementgame of een computergame. (bron: wikipedia)

UrbanGaming profileert zich als acteur door de voordelen van serious games volledig te benutten. Onze verschillende creaties maken het mogelijk om indoor en outdoor faciliteiten om te bouwen tot leerterreinen.

Wij stellen hierbij modules voor gebaseerd op :

  1. Induction gaming, een serious game die nieuwe werknemers de kans geeft om het ‘nieuwe’ bedrijf, dat ze net geïntegreerd hebben, beter te leren kennen. Dit op een innoverende, efficiënte en autonome manier. Onze aanpak betekent trouwens :
    • Het ijs breken tussen nieuwe collega’s,
    • de verschillende diensten, in levende lijve, ontdekken en hier eveneens de nodige info over te ontvangen.
    • deelnemen in de dagelijkse werking van de bedienden, die zich 2 (of 4 of 5) keer per  jaar zullen laten ondervragen door de nieuwe rekruten met vragen over het bedrijf en de betrokken diensten.
  2. Exhibition Gaming of « serious game op beurs », geeft de kans een beurs (expo) of een stand op een interactieve manier te ontdekken. De dag van vandaag is een mooie stand niet meer voldoende. Men moet een bepaalde ervaring of indruk nalaten bij de deelnemers/ cliënten. Onze aanpak maakt dat de producten en diensten op een duurzame manier worden voorgesteld (de boodschap blijft in het geheugen hangen door de positieve ervaring). De bezoekers en deelnemers verlaten de stand met een gevoel deelgenomen te hebben aan een intelligente ervaring en linken dit vlot terug aan het exposerende bedrijf.
  3. Validatie van de verworven informatie. Aan formateurs en congresorganisatoren stellen we regelmatig voor om de stad op een intelligente wijze te ontdekken. Hierbij combineren we ons ‘stadsspel’ met een volledige of gedeeltelijke aanpassing van de vragenlijst naar gelang het bedrijf en de noden. Niet alleen geniet men van het ontdekken van een stad maar moet men samenwerken EN zo wordt de verworven kennis nogmaals overlopen.
  4. Bedrijfswaarden. In tegenstelling tot wat vele bedrijven verkondigen, geloven wij niet in de mogelijkheid (of efficiëntie ervan) om medewerkers een bepaalde cultuur op te leggen. Een bedrijfscultuur ontstaat, leeft, evolueert. Onze aanpak, doorheen een serious game, geeft de kans visies te delen, maar eveneens en vooral ondervindingen, meningen en opmerkingen te oogsten van de medewerkers. Deze aanpak zet de bedrijfscultuur om in woorden en laat de waarden in beide richtingen circuleren. Dit is, volgens ons, de enige succesvolle aanpak op lange termijn. We kunnen te werk gaan met jullie persoonlijke coaches of onze eigen partners aanbrengen.

Ons werk wordt aangepast naar gelang het bedrijf. Elk project is uniek en elke klant is uniek !

Hebt u een project en weet u niet hoe dit in de praktijk om te zetten? Contacteer ons en we bekijken samen hoe we uw project in het leven kunnen roepen!

Les médias associés

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ontdek

Onze overige spelformules

Networking gaming
Networking gaming
Lieux
Hotel
Seminariezaal
Ballroom
50 - 1000